Povrchové vykurovacie systémy

sú individuálne konštruované na každé použitie a obvykle sa používajú pri dĺžkach medzi 1 a 25 km z jedného zdroja napájania.

Inspired Solutions for a Changing World