Rozvádzacie skrinky

Rôzne typy a konfigurácie spojovacích skriniek na prepojenie ohrievacích káblov a zdroja napájania.

Inspired Solutions for a Changing World