Zaistenie prúdenia

Spoločnosť Pentair Thermal Management ponúka systémy ohrievania výtokového otvoru ako nástroj na zaistenie prietoku/zdokonalenú regeneráciu ropy na zlepšenie/uľahčenie výroby, elimináciu prestojov a predĺženie životnosti sondy.

Ohrievanie výtokového otvoru – Koncepcia komplexného Systému tepelného manažmentu

Systémy ohrievania výtokového otvoru sa dodávajú ako konštruované systémy využívajúce elektrotermálne technológie ohrievania, ktoré aplikujú teplo do vrtnej sondy na zaistenie prietoku a/alebo na zvýšenie prietoku vo výrobnom reťazci.Elektrotermálne ohrievacie káble sa vkladajú do zásobníka, čím zabezpečujú trvalý zdroj vysokej tepelnej energie v účinnej zóne.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Typický systém obsahuje:

 • Kábel na elektrotermálne ohrievanie výtokového otvoru
 • Kábel k elektrickému ponornému čerpadlu (ESP)
 • Napájacie a zakončovacie súpravy
 • Upínacie systémy
 • Teplotné ukazovatele
 • Konektory zhlavia vrtu
 • Zariadenie na riadenie a monitorovanie vrchnej časti
Ohrievanie výtokového otvoru zabezpečuje teplo priamo do účinnej zóny

V zásobníku sa mimoriadne husté kvapaliny nevyhnutne zomknú do istej formácie kvôli ich neschopnosti prietoku, čo sťažuje regeneráciu ropy Ohrievanie výtokového otvoru je precíznou metódou zabezpečovania tepla priamo do účinnej zóny.

 • Táto precíznosť vedie k tomu, že elektrické ohrievanie výtokového otvoru je ideálne riešenie pre zlepšenú regeneráciu ropy z ťažkých ropných olejov a živice, ako aj pre zásobníky s vysokým obsahom parafínu.
 • Aplikácie ohrievania výtokového otvoru zahŕňajú zvislé ako aj vodorovné vrty.
Zaistenie prietoku prostredníctvom konštantného zdroja tepelnej energie

Systémy ohrievania výtokového otvoru pomáhajú predchádzať nákladným zásahom a prerušeniam prevádzky, ktoré súvisia s parafínom, zátkami tvorenými hydrátmi alebo ťažkou ropou, a to zabezpečením trvalého zdroja tepelnej energie.

Ropa je zmesou uhľovodíkov, ako napríklad parafín, aromatiká, naftény, živice a asfaltény. Spomedzi týchto typov uhľovodíkov spôsobujú ťažkosti pri regenerácii ropy a preprave ropy z tepelného zásobníka do zhlavia parafíny s vysokou molekulárnou hmotnosťou (t.j. vosky) a asfaltény.

Okrem toho chladenie produkcie ropy a plynu pri prietoku zo zásobníka cez produkčnú trubicu môže spôsobiť množstvo problémov. 

 • Molekuly vosku sa začnú zrážať z fázy kvapaliny pod určitou teplotou, ktorá je známa ako teplota tvorby vosku (WAT). Pod úrovňou WAT sa môžu vosky zrážať na povrchu produkčnej trubice, prípadne blokovať prúdenie ropy do produkčnej trubice a tým zvýšiť hustotu a znížiť výkonnosť produkcie.
Služby na garantovanie integrovanej koncepcie regenerácie ropy
 • Inžinierstvo
 • Inštalácia

Po skombinovaní našich moderných produktov s našimi službami inžinierstva a inštalácie dosiahnete koncepciu integrovanej regenerácie ropy, ktorá je strategicky plánovaná a realizovaná pre optimálny systém tepelného manažmentu (HMS).


Súvisiace produkty

Inspired Solutions for a Changing World